RELIABLE CONTAINER SHIPPING SERVICES

  • Full Container Load (FCL)
  • Less-than-container Load (LCL)
  • Project Logistics
  • Customs Clearance Services

Бид орчин үеийн технологи болон агентын өргөн сүлжээг ашиглан чингэлэг тээврийн хамгийн зөв шийдэл, чадварлаг боловсон хүчний тусламжтайгаар таны бараа бүтээгдэхүүнийг зөв цагт зөв газарт нь хүргэнэ. Манай далайн тээврийн мэргэжилтнүүд таны үнэт хүсэлтэд тохируулан хамгийн үр ашигтай замналыг олход бэлэн.

Бид харилцагчдаа бизнесийн хэмжээгээр нь ялгалгүй үргэлж өсөн дэвшихэд нь өөрсдийн чадах зүйлсээрээ дэмжлэг үзүүлдэг.

Хэрвээ таны бизнес агаарын тээвэрт түшиглэдэг бол, ложистикт зарцуулах цаг тань багассанаар бизнест тань илүү сайнаар нөлөөлөх болно.