CONTACT US

sales1

У.Батжаргал
Ахлах Тээврийн Менежер
Утас: 97110488
И-мэйл: sales1@uship.mn

sales2

Д.Цолмонсүрэн
Ахлах Тээврийн Менежер
Утас: 97110788
И-мэйл: sales2@uship.mn

sales1

О.Баяраа
Ахлах Тээврийн Менежер
Утас: 97110588
И-мэйл: sales3@uship.mn